Sammendrag-2

Smart system Tilpasser dyrkeforholdene

Enkel Grønne fingre ikke nødvendig

Produsert i Norge Med miljøvennlige materialer

Produktiv Tilsvarer 100+ buttikkurter i året

Dyrk året rundt Helt automatisk

Urter som varer Ingen flere døde butikkurter